SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – oversat til dansk: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. Fire centrale fokusområder til at skabe et overblik til det videre strategiarbejde.  Modellen kan bruges på mikro og makro niveeau. Det vil sige en afdeling kan lave en SWOT analyse på afdelingen i forhold til hele organisationen, ligesom organisationen kan lave en SWOT analyse omfattende hele organisationen.

Metoden skaber igennem en simpel processtruktur overblik over en given organisations styrke- og konkurrencesituation gennem fokus på de fire områder. Modellen sondrer mellem hvad organisationen selv kan påvirke; det vil sige organisationens interne styrker og svagheder, samt det organisationen ikke kan påvirke men tilpasse sig; nemlig de eksterne muligheder og trusler.

Når en intern afdeling laver en SWOT analyse på sig selv, skal man være opmærksom på, at de eksterne forhold (muligheder og trusler) både kommer fra den øvrige organisation og udefra.

SWOT analysen sætter med andre ord organisationens aktuelle interne ressourcer i relation til dens position i det omgivende miljø. Dette giver et godt oversigtsbillede over organisationens (afdelingens) aktuelle konkurrencemæssige position og strategiske handlingsmuligheder.