… og det personlige lederskab

Vi taler meget om værdier – hos den enkelte, i virksomhederne og i samfundet som sådan. I en organisatorisk kontekst handler værdier dybest set om måden vi er sammen med hinanden på. Og noget om måden vi er til i verden.

”Værdier er efterhånden det eneste, der binder medarbejderne sammen. Værdisættet er kronjuvelerne i organisationen, som lederne forkynder, fortolker, forklarer og forsvarer.”

Henrik Holt Larsen, professor ved CBS

Værdierne er en stræben efter ”noget” i måden at være sammen på. Det er rammerne for en organisations ”væren”. Dialogen om dette “noget” kan starte både i toppen, i bunden eller i midten af organisationen. Det vigtigste er, at den starter, og at den bliver forankret i nogle pejlemærker, som kan blive organisationens “stræben og væren pejlemærker”. Herudover kan værdierne tjene som afsæt for valg hos den enkelte: Vil jeg, eller vil jeg ikke være i en organisation med disse ”stræben og væren” pejlemærker.

Personligt lederskab

Udover at værdierne er vigtige markører i måden vi omgås hinanden i en organisatorisk kontekst, er de personlige værdier også grundlaget for den enkeltes personlige lederskab. Værdierne er dem, du ubevidst læner dig ind i, når du er i tvivl eller står i en presset situation. Dine værdier er din kerne. De er udgangspunktet for “at træde i karakter” som menneske og dermed for dit personlige lederskab.

For at kunne lede andre må du nemlig kunne lede dig selv, og for at kunne lede dig selv, må du kende dig selv som menneske og dermed kende:

  • Dine værdier
  • Dine holdninger
  • Dine grænser
  • Din adfærd

Det vil sige, du skal acceptere dig selv som den du er (på godt og ondt) og dermed acceptere dig selv som et fejlbarligt mennesker, der ikke forstår og evner alt.

Et menneske, der er trådt i karakter:

  • Er blevet synlig – for sig selv og for sine omgivelser.
  • Har forholdt sig til sig selv, som den han/hun er, og ikke som den han/hun gerne vil være.
  • Har vedkendt sig selv og tager ansvaret på sig. (holdninger og handlinger)

Vilkåret for at træde i karakter er forhold i livet, som du ikke kan ændre. Men der er også muligheder, som du kan påvirke; nemlig: Hvordan vælger du at forholde dig til dine vilkår, og hvad er dit fokus? Det vælger du (næsten) selv.