Business coaching og mentoring

Coaching- og mentorordninger har vundet mere og mere indpas som en naturlig del af dagligdagen i mange organisationer . Det gælder både i relation til ledelsesudfordringer, kompetenceafklaringer, konkrete daglige problemstillinger, den “svære samtale”, afskedigelser, forandringsprocesser, karriereovervejelser og udfordringer i samarbejdet.

Læs evt. artikel på Lederweb: Hvad kan du bruge en coach til?

Der er mange tilgange til coaching og mentor arbejdet. Helt grundlæggende går coaching ud på at guide/processe/hjælpe/udfordre/assistere fokuspersonen (betegnelsen på den person, der taler med en coach) frem til egne indsigter/udsigter, hvor mentoren udover at agere coach også kan komme med forslag til evt. løsninger. Og begge roller – coach såvel som mentor – kan være forankret i forskellige skoler og har derfor forskellige tilgange.

Min tilgang er den systemiske, hvor jeg primært har fokus på at være samskabende i dialogen med fokuspersonen. Jeg vil i de konkrete forløb – og efter aftale med kunden – kunne agere både som coach og mentor. Jeg påtager mig kun coaching og mentor opgaver, der relaterer sig til det mere forretningsmæssige (professionelle), velvidende vi er hele mennesker.

Det vil sige vi har en Professionel, en Personlig og en Privat side af os selv. Jeg kalder det “De tre P’er.” Min “hovedindgang” er den professionelle – det vil sige det kan dreje sig om udfordringer, der relaterer sig til fx følgende områder:

 • Ledelsesmæssige dilemmaer og udfordringer
 • Forretningsovervejelser
 • Karriereovervejelser – skal jeg søge et andet job, blive i organisationen eller skal jeg springe ud som selvstændig
 • Konflikter på arbejdspladsen
 • Hvordan positionerer jeg mig bedst til et et internt avancement?
 • Fyret – og hvad så?
 • Min drøm bliver hele tiden ved med at “poppe op”
 • Samarbejdsproblemer. Med kollega medarbejder eller med chefen
 • Iværksætterovervejelser: Start af ny virksomhed. Hvordan griber jeg det hele an?

Men som hele mennesker har vi naturligvis vores personlighed med på arbejdet, og ind i mellem kan det private overskygge det hele.

Fordele ved ekstern coach og eller mentor

Den coachende leder (ledelsesbaseret coaching) ofte en efterspurgt profil, og coaching har som metode ganske givet været med til at højne lederstandarden mange steder.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der i enhver ledelsesrelation også er en formel, og dermed helt legitim, organisatorisk magtrelation. En magtrelation, som kan være en begrænsning i forhold til visse dialoger med medarbejderen. Fx i en MUS samtale, i dialoger med chefen om konfliktsituationer eller i forbindelse med samarbejdsproblemer eller karriereovervejelser. Her kan magtrelationen måske være en begrænsende faktor for, at medarbejderen folder sig 100 % ud.

Omvendt kan en dialog med en ekstern coach måske være det, der skal til for at perspektivere fordele og ulemper med et givent next step. Og giver det grundlæggende mening, at medarbejderen fx søger andre udfordringer, vil virksomheden på den lange bane stå sig godt ved at hjælpe medarbejderen videre.

Den eksterne coach og mentors styrke er, at han er uafhængig af organisationens formelle kontekster, hierarki, udfordringer og magtrelationer. Coachen bliver et “frirum” for de ansatte – chefer såvel som menige – hvor de får mulighed for at udfolde sig og vokse som mennesker. Uanset om det resulterer i, at de vokser ind eller ud af den pågældende organisation. Fokus i dialogerne er udelukkende på erhvervsorienterede udfordringer, vel vidende at der altid er både en kobling og et “ingenmandsland” mellem den enkeltes erhvervszone og private zone jævnfør “de tre P’er ovenfor. Tingene hænger sammen.

Fordelene for virksomheden/organisationen

 • Vil blive opfattet som en organisation, der tager medarbejdernes udfordringer og karriereovervejelser etc. seriøst
 • Vil blive opfattet som en organisation, der viser ubetinget tillid til deres ledere og medarbejdere
 • Vil være en attraktiv organisation for medarbejdere, der gerne vil arbejde i en åben, værdibaseret og progressiv virksomhed

Fordele for medarbejderen

 • At hun/han bliver taget seriøst
 • At hun/han oplever, at virksomhedens HR strategi bliver praktiseret i dagligdagen (mange organisationer  har en HR strategi, der fx fokuserer på den enkeltes behov for karriereudvikling)
 • At hun/han altid har en mulighed for ekstern sparring, og at det er en naturlig del af virksomhedskulturen
 • At hun/han som chef/leder får et “frirum til refleksion”

Ideelle forudsætninger for dialogen er

 • At fokuspersonen af egen lyst ønsker at indgå i et coaching/mentor forløb
 • At virksomheden sætter fokuspersonen fuldstændig fri i forhold emner, som fokuspersonen ønsker inddraget i dialogen
 • At coachen har absolut tavshedspligt før, under og efter dialogerne
 • At coach/mentor ordningen er en åben del af virksomhedens HR strategi og forankret i organisationen

Mulige løsningsmodeller

Strat & Co påtager sig gerne coach og/eller mentor opgaven. Fx i form af at:

Være coach og/eller mentor for enkeltpersoner, herunder ledere på alle niveauer.
Være virksomhedens eksterne coach/mentor, som organisationen kan trække på i situationer, hvor lederens coachende rolle ikke slår til/er relevant.

Den konkrete rolle vil altid være 100 % klarlagt, inden opgaveløsningen går i gang. Næste skridt.