Uddannelse

Bundproppen i min erfaringstank er en cand. merc. i politisk ledelse og strategi fra CBS i København. Inden da havde jeg været en tur omkring livets skole – Grundtvigs højskole i Hillerød. Jeg har sidenhen løbende suppleret tanken med efteruddannelse og kurser indenfor ledelse, personlig udvikling, kommunikation, IT, pressehåndtering mm.

Senest har jeg taget en systemisk proceskonsulent- og coachuddannelse hos Rambøll Management Attractor – nu Mannaz. Og er i dag EMCC certificeret systemisk senior practitioner coach.

Erhvervserfaring – virksomheder og organisationer

I dag sidder jeg i bestyrelsen for Gotved Instituttet og foreningen Verdens Rigeste Landmænd. Herudover sidder jeg i Skolekredsen for Grundtvigs Højskole.

Herudover har jeg hentet min erhvervserfaring fra følgende brancher, stillinger og virksomheder:

Fødevareindustrien

  • Informationsdirektør og direktør (Dyreproduktion & kommunikation) i Danpo koncernen (nu Lantmännen Danpo)
  • Informationschef, produktchef mm. i Tulip koncernen (nu Danish Crown og Tulip Food Company)

Brancheforening og vidensorganisationer

  • Økonomisk konsulent, Danske Slagterier (nu Landbrug & Fødevarer)
  • Direktør og chefstillinger i Dansk Landbrugsrådgivning – DLBR

Kommunikationsbranchen

  • Marketingchef, Plan Design A/S
  • Kommunikationsrådgiver hos Stærk Reklamebureau A/S

Omdrejningspunktet i samtlige stillinger har – med forskellig tyngde – været strategi, forandringsprocesser, kommunikation, rådgivning og ledelse.

Erhvervserfaring – faglighed

Strategiarbejdet har handlet om alt fra drømme, idé-generering, analyse, udvikling, forandringsprocesser til implementering. Strategiarbejdet starter ofte med at definere en vision om, hvor man som virksomhed og organisation vil hen.

Mintzberg (Strategy safari, 1998) siger følgende om strategi: “Strategi er ikke noget en virksomhed har – det er noget den gør.”

En stor del af strategiarbejdet er derfor ikke – i min optik – noget, der henlægges til årlige 2 dages møder “udenfor huset”. Tværtimod bør det være en del af dagligdagen i form af struktureret sund fornuft understøttet af udvalgte modeller og værktøjer. Læs mere her.

Kommunikationserfaringen spænder fra den rene redaktionelle kommunikation, som man ikke kan købe for penge til den kommunikation, der kan købes for penge. Altså marketing og reklame. Og igen spænder erfaringen fra udvikling af den strategiske platform til hardcore implementering af en kommunikationsstrategi. Herudover har jeg stået i orkanens øje, når journalisten – og dermed ofte krisen – bankede på virksomhedens dør.

Krisekommunikation er lige så enkelt som det er svært. Og det svære er ofte blot at erkende, at ens virksomhed er på vej ud i en krise. Dernæst handler krisekommunikation om at være tilgængelig og kunne levere fakta samt svare på spørgsmål. Læs mere her.

Min tilgang til rådgivning er blevet den coachende og hviler på den systemiske og anerkendende metode. Det hindrer mig dog ikke i, af og til også at agere ekspert. Det kan du læse meget mere om her.

Jeg har stået i spidsen for både små og større afdelinger og organisationer. Min tilgang til ledelse er at bevare troen på, at tillid er bedre end kontrol. Dernæst handler det om at vise vejen, og ikke selv stå i vejen. Dvs. have tillid til at medarbejderne både kan og vil, når det er svært, og når det er sjovt – og det handler om at lade medarbejderne komme med i forreste række, når det er relevant.

Altså undgå at tage æren for noget som man ligeså godt kan lade medarbejderen tage æren for. Sidst men ikke mindst handler det om at bevare troen på egne værdier, også når de bliver udfordret. Alt sammen krydret med evnen til at lytte og være nysgerrig og stille de rigtige spørgsmål, så kollegaen føler sig både hørt, anerkendt og forstået.

Sidst men ikke mindst så handler ledelse om passion – og om at udleve ens passion.