Strat & Co ejes af Jens G. Friis, og er en coach- og konsulentvirksomhed med fokus på:

  • Strategi, herunder facilitering af strategiprocesser
  • Kommunikation – fra strategisk kommunikation til krisekommunikation
  • Business coaching og mentoring
  • Kurser og undervisning
  • Relationsopbygning

En coach- og konsulentvirksomhed, der taler tydeligt, kender sin begrænsning og henviser til samarbejdspartnere, såfremt jeg ikke ved tilstrækkeligt.

Strat & Co tager afsæt i mere end 25 års erhvervserfaring, i både stabs-, linje- og ledelsesfunktioner. Omdrejningspunktet har – med forskellig tyngde – været strategi, forandringsprocesser, kommunikation, rådgivning og ledelse.

Erfaringen er primært erhvervet i fødevareindustrien (bl.a. Tulip og Danpo) og i brancheorganisationer (Danske Slagterier, nu Landbrug & Fødevarer) samt indenfor vidensvirksomheder (Dansk Landbrugsrådgivning) og endelig i kommunikations- og designbranchen. (Bl.a. Plan Design, som var en del af Bates gruppen) Læs mere om mine erfaringer her.

Vision

Strat & Co vil være en passende forstyrrelse og en øjenåbner samt skabe et rum til refleksion om ledelse, kommunikation, strategi, udvikling og forandring.

Kunden skal efter endt konsultation sige: “Strat & Co gjorde en værdifuld forskel, der også materialiserede sig på vores/min bundlinje – I skabte en ny indsigt.”

Mission

Strat & Co leverer med afsæt i egne værdier coach- og konsulentydelser til virksomheder og enkeltpersoner, som resulterer i, at den enkelte oplever en bevægelse i en nyttig retning. Det kan være personligt, strategisk, imagemæssigt, organisatorisk og/eller økonomisk.

Værdier

Afsættet for værdierne i Strat & Co er den systemiske og anerkendende tilgang og et sæt værdier, som hviler på følgende begreber:

Ærlighed og åbenhed

Er ærlighed og åbenhed hinandens modsætninger? Nej – tænker jeg, de to begreber supplerer hinanden. Samtidig mener jeg, at der ofte ikke kun er én sandhed men mange. Fysikeren Niels Bohr sagde det på en anden måde: “Det modsatte af sandhed er flere sandheder.” Så derfor: Vær beredt på at din udlægning af sandheden bliver udfordret af min udlægning af sandheden. Naturligvis baseret på både faglighed, erfaring og uærbødighed overfor egne antagelser.

Loyalitet

Loyalitet handler for mig om at være loyal overfor sagen, opgaven, samarbejdspartneren og mig selv. Loyalitet er ikke det samme som enighed. Tværtimod. Men er der en konflikt mellem de fire områder, skal den op til overfladen. Og skal konflikten ikke løses, er det sandsynligvis ikke mig, der skal løse opgaven.

Nysgerrighed

Nysgerrighed skal plejes i takt med at dåbsattesten samler støv. At kunne beherske et barns oprigtige nysgerrighed kræver sin mand. Ophobet viden og erfaring er en daglig trussel, som kan være ødelæggende for nysgerrigheden. Derfor vil jeg dagligt udfordre min nysgerrighed.

Dialog

‘Samtale fremmer forståelsen’ var engang sloganet for et mobiltelefonselskab. Med hvad er det egentlig i samtalen, som fremmer forståelsen. Svaret findes ved at sætte samtalen ind i en større kontekst, hvor der er tre former for samtaler, med hver sin agenda:

  • Debat
  • Diskussion
  • Dialog

I debatten handler det om at vinde – at overbevise den anden og få ret. I diskussionen udveksles der synspunkter, og resultatet er ofte uafgjort. I dialogen er udfordringen – med respekt for hinandens holdninger – at løfte samtalen til et nyt og 3. niveau. Bl.a. ved at lytte og være ‘uærbødig’ overfor egne antagelser. På den måde skaber dialogen “det fælles tredje”.

Min ambition er at føre dialog – vel vidende det er svært.

Humor

Kort og godt fordi grinet ofte er det kit, der binder det hele sammen.