Afsættet for værdierne i Strat & Co er den systemiske og anerkendende tilgang og kort fortalt handler det om følgende værdier:

Ærlighed og åbenhed

Loyalitet

Nysgerrighed

Dialog

Humor

I en mere udvidet version betyder de – for mig – følgende:

Ærlighed og åbenhed

Er ærlighed og åbenhed hinandens modsætninger? Nej – tænker jeg, de 2 begreber supplerer hinanden. Samtidig mener jeg, at der ofte ikke kun er én sandhed men mange. Fysikeren Niels Bohr sagde det på en anden måde: “Det modsatte af sandhed er flere sandheder.” Så derfor: Vær beredt på at din udlægning af sandheden bliver udfordret af min udlægning af sandheden. Naturligvis baseret på både faglighed, erfaring og uærbødighed overfor egne antagelser.

Loyalitet

Loyalitet handler for mig om at være loyal overfor sagen, opgaven, samarbejdspartneren og mig selv. Loyalitet er ikke det samme som enighed. Tværtimod. Men er der en konflikt mellem de 4 områder, skal den op til overfladen. Og skal konflikten ikke løses, er det sandsynligvis ikke mig, der skal løse opgaven.

Nysgerrighed

Nysgerrighed skal plejes i takt med at dåbsattesten samler støv. At kunne beherske et barns oprigtige nysgerrighed kræver sin mand. Ophobet viden og erfaring er en daglig trussel, som kan være ødelæggende for nysgerrigheden. Derfor vil jeg dagligt udfordre min nysgerrighed.

Dialog

‘Samtale fremmer forståelsen’ var engang sloganet for et mobiltelefonselskab. Med hvad er det egentlig i samtalen, som fremmer forståelsen. Svaret findes ved at sætte samtalen ind i en større kontekst, hvor der er 3 former for samtaler, med hver sin agenda:

  • Debat
  • Diskussion
  • Dialog

I debatten handler det om at vinde – at overbevise den anden og få ret. I diskussionen udveksles der synspunkter, og resultatet er ofte uafgjort. I dialogen er udfordringen – med respekt for hinandens holdninger – at løfte samtalen til et nyt og 3. niveau. Bl.a. ved at lytte og være ‘uærbødig’ overfor egne antagelser. På den måde skaber dialogen “det fælles tredje”.

Min ambition er at føre dialog – vel vidende det er svært.

Humor

Kort og godt fordi grinet ofte er det kit, der binder det hele sammen.