Vi kommunikerer alle sammen hele tiden. Bevidst eller ubevidst. Forståeligt eller uforståeligt. På skrift, i billeder eller i tale. Via de elektroniske, de sociale eller de trykte medier – redaktionelt eller i betalte annoncer. Kommunikationen er det, der binder tingene sammen og derved skaber mening.

Og for at kunne skabe mening skal vi være opmærksomme på i hvilken kontekst – sammenhæng – kommunikationen formidles.

Kommunikations-strategi

En virksomheds overordnede kommunikationsstrategi bør være forankret i virksomhedens vision, mission og værdier. Og samtidig være en del af virksomhedens corporate identity strategi, hvor en række virkemidler, lige fra anvendelse af logo til hvorledes man modtager gæster i receptionen, er fastlagt.

Ofte vil der i forbindelse med fusioner eller opkøb være behov for en proces, hvor virksomhedernes forskellige kulturer og værdier skal “smeltes” sammen. Og her vil en ny eller justeret intern og ekstern kommunikationsstrategi og/eller corporate identity strategi ofte være et godt udgangspunkt.

Krise-kommunikation

En virksomheds kommunikation kan også køre af sporet, og måske i grøften. Her kommer kriseberedskab og krisekommunikation – damagecontrol – på banen, og det vigtigste i forbindelse med krisekommunikation er at være tilgængelig. Også selv om svaret blot er: “Vi ved desværre ikke mere på nuværende tidspunkt.”

“Et godt huskeråd er: “Hvad der ikke kan forklares kan ikke forsvares.” Et statement, der med fordel kan være udgangspunktet for kriseberedskabet.”

Krisekommunikation handler også – og måske primært – om at være proaktiv. En enkelt måde at være proaktiv på er at “turde tænke højt” – have modet til løbende at lave en brainstorming over potentielle dårlige nyheder om ens virksomhed. Herefter at evaluere på “de dårlige nyheder”, og enten ændre på tingene, så de ikke længere er en potentiel dårlig nyhed, eller alternativt lave en risikovurdering og et presseberedskab. Issue management hedder det på nydansk.

Nyhedsbreve, tekster og pressemeddelelser

Er behovet meget konkret at få ordene ned på papir eller ind i et nyhedsbrev, ja så vil Strat & Co også kunne levere løsninger. Løsninger, der tager afsæt i den konkrete udfordring. Fx et nyhedsbrev, som skal kunne fanges af Googles søgemaskine. Eller en hardcore pressemeddelelse, der skal levere faktuel information om et konkret emne – vinklet til relevante medier. Eller en tekst til en brochure eller profilfolder.

I forhold til nyhedstekster er det vigtig at sondre mellem redaktionel omtale og betalt omtale. Betalt omtale i form af annoncering giver afsenderen hånd- og halsret over indholdet. Men modtageren oplever ikke nødvendigvis budskabet ligeså troværdigt, som hvis det var pakket ind i en redaktionel omtale. Fx i form af et indslag i TV Avisen.

Mulige løsningsmodeller

Strat & Co påtager sig gerne kommunikationsopgaven – helt eller delvist. Fx i form af følgende opgaver:

  • Strategisk dialogpartner i forbindelse med udvikling af en kommunikations- og corporate identity strategi
  • Dialogpartner i forbindelse med diverse kommunikationsudfordringer
  • Udarbejdelse af en procesmodel mhp. at formulere eller justere strategierne
  • Formulering af en specifik kommunikationsstrategi
  • Fungere som virksomhedens “eksterne” kommunikationschef på deltid
  • Skabe kontakt til relevante medier
  • Udarbejde diverse tekster, herunder pressemeddelelser mm.
  • Rådgivning og sparring i forbindelse med både kriseberedskab og krisekommunikation

Den konkrete rolle vil altid være 100% klarlagt, inden vi går i gang. Næste skridt.