Strategi og organisationsudvikling følges ofte ad. Strategien kommer dog som regel først. Man skal først finde ud af, hvad man skal lave, før man ser på hvem, der skal, og hvordan man skal løse opgaverne.

Strategi er lige meget proces, organisatorisk forståelse og analyse. Strat & Co’s bidrag kan være en blanding af procesfacilitering, analyse og sparring. Procesfacilitering indebærer, at Strat & Co kommer med et forslag til, hvorledes strategiprocessen kan afvikles samt forestår afviklingen.

Ordet ‘facilitering’ kommer af latin og betyder: ‘Gøre let’. Med andre ord Strat & Co hjælper med at gøre processen let. Hertil kommer, at vi stiller spørgsmålene, og organisationen som regel giver svarene. Oftest er svarerne nemlig allerede i organisationen, men har måske endnu ikke set dagens lys. Og ét er sikkert: Der findes ikke mere viden om lige netop “din virksomhed”, end den, der i forvejen er i virksomheden.

Derfor er det vigtigt at mobilisere det rigtige hold af nøglemedarbejdere, som skal være en del af den strategiske proces. Det gælder, uanset det er en stor eller en lille virksomhed. I den lille er det måske samtlige medarbejdere, der skal være med i processen. Resultatet af processen vil ideelt set være, at virksomheden mere entydigt vil kunne svare på følgende spørgsmål:

Hvad er jeres vision, mission og værdier? Hvad er jeres store WHY? Og hvad er jeres passion?

Vision

Visionen skal være lyspletten ude i horisonten, som alle i virksomheden skal sigte efter. Ledestjernen så at sige. Den skal være svaret på følgende spørgsmål: Hvor vil virksomheden hen og/eller hvad vil den opnå på den lange bane? Visionen er udenfor rækkevidde men indenfor synsvidde. Med andre ord, visionen er det meget langsigtede mål for virksomheden.

Visionen er:

Er et idealbillede og et billede af den fremtid vi ønsker at skabe eller befinde os i.

”Noget” der inspirerer og giver liv.

Er langtidsholdbar – skal ikke genopfindes hvert år.

Fungerer som pejlepunkt – også i krisetider.

Holder fokus på muligheder.

Indenfor synsvidde men udenfor rækkevidde. Lyspletten ude i horisonten.

Et godt eksempel på en vision er Præsident John F. Kennedys ord fra 1961: “I wish to put a man on the moon!” I 1969 satte Neil Armstrong som det første menneske foden på månen.

Mission

En virksomheds mission skal – kort fortalt – fortælle medarbejdere og omverden:

Hvad virksomheden gør.

For hvem den vil gøre det.

Hvorfor den vil gøre det.

Missionen skal kunne svare på spørgsmålet: Hvad er virksomhedens idé udover at tjene penge til ejerne? Hvad er virksomhedens store WHY?

Værdier

Virksomhedens værdier fortæller, hvordan man arbejder lige netop i jeres virksomhed. Værdierne er virksomhedens DNA – en referenceramme for hvordan man som medarbejder agerer i dagligdagen. Det er virksomhedens etiske og moralske “spilleregler”.

På den måde kan værdierne blandt andet være med til at gøre, at svære beslutninger bliver lettere. Internt såvel som eksternt. Derudover kan værdierne fx være grundlaget for både et tilvalg og et fravalg af virksomheden som kommende arbejdssted. Læs evt. mere om værdier her.

Mulige løsningsmodeller

Strat & Co påtager sig gerne strategiopgaven – helt eller delvist. Fx i form af følgende opgaver:

  • Ledelsens sparringspartner i den indledende/forberedende del af processen.
  • Præsentere en strategi-procesmodel for ledelsen/deltagerne, som virksomheden efterfølgende selv “trækker igennem” – for hele eller dele af strategiarbejdet.
  • Lede/facilitere selve processen frem til at der er formuleret en strategi for virksomheden med både vision, mission, mål og handlingsplaner.
  • Foretage specifikke analyser i forbindelse med strategiprocessen.

Den konkrete rolle vil altid være 100 % klarlagt, inden processen går i gang. Næste skridt.