Relationsopbygning går ud på at identificere en eller flere stakeholders i relation til en given problemstilling. Og måske også udfordre organisationen på stakeholders, der i første omgang måske ikke virker som de mest oplagte. Stakeholders kan være alt fra nye kunder, en NGO til en journalist.

Konkret kan det handle om en situation, hvor man står med et helt nyt produkt, som med fordel kan “bygges op” af eksterne stakeholders frem for af virksomheden selv. Virksomheden ser måske ikke lige, at det fx er fagforeningerne, som den skal tage fat i for at sikre, at netop fagforeningerne ikke senere bliver en modspiller på forkerte eller fejlagtige præmisser.

Mulige løsningsmodeller

Strat & Co påtager sig gerne relationsopbygning opgaven. Fx i form af at:

  • Foretage en analyse af en konkret problemstilling i relation til at involvere diverse stakeholders
  • Komme med forslag til en stakeholder-strategi
  • Etablere dialog med udvalgte stakeholders

Den konkrete rolle vil altid være 100 % klarlagt, inden opgaveløsningen går i gang. Næste skridt.