Tåler direktionens beslutninger dagens lys?

Her følger en lille case:

I forlængelse af et direktionsmøde reflekterer direktionen højt med hinanden over, hvordan mødets vigtigste beslutning potentielt ville tage sig ud i TV Avisen kl. 21.30 – samme aften! Samtidig drøfter direktionen hvem af dem, der i såfald skal i DR studiet for at forklare og forsvare beslutningen. Pudsigt nok er der ingen, der lige har tid.

 

Sådan en refleksionsøvelse burde være et fast punkt på agendaen i forlængelse af væsentlige direktionsbeslutninger – eller beslutninger i det hele taget. Øvelsen vil, er min påstand, hindre ganske mange ærgerlige mediehistorier. Og som en sidegevinst kvalificere beslutningerne.

Men når ”lokummet brænder og låget er på”, så handler det om at handle. Det handler om at holde sig til fakta, være tilstede overfor journalisterne (også for kun at sige, at du pt. ikke har mere at sige) og sidst men ikke mindst så handler det om at orientere relevante stakeholders – gerne inden de ser, hører eller læser om historien. Og husk: den der tier samtykker.